Rick Willemsen

Echte leiders in echte organisaties
Meer impact door authenticiteit

Zelfdiscipline

Zelfdiscipline is het vermogen jezelf in beweging te krijgen om gestelde doelen te behalen. Met behulp van je zelfdiscipline blijf je in de uitvoer van je plan trouw aan je eigen principes en waarden. Je geeft invulling aan jouw authentieke leiderschap, waarmee je anderen inspireert en motiveert en uitnodigt om jou te volgen. Zelfdiscipline is het vierde vereiste om authentiek te kunnen zijn en te blijven. Zo kijk jij naar jezelf.

Betrouwbaar

Betrouwbaar zijn betekent dat de ander gelooft dat jij te vertrouwen bent. Door dichtbij jezelf te blijven, dwing je respect af bij anderen. Daardoor ontstaat er vertrouwen. Na herkenbaarheid, geloofwaardigheid en openheid en eerlijkheid is betrouwbaarheid het vierde vereiste om je authentiek te kunnen gedragen. Zo kijkt de ander naar jou.

Zelfsturing

Zelfsturing betekent dat je je bewust bent geworden van wie je bent en wat je echt wilt, en ook de vrijheid ervaart om autonome keuzes te maken die passen bij wie je echt bent. Zelfsturing is het derde vereiste om authentiek te kunnen zijn op weg naar authentiek leiderschap. Zo kijk jij naar jezelf.

Open en eerlijk

Open en eerlijk zijn betekent dat je in woord en gedrag laat zien wat je denkt en wat je voelt. Anderen weten waar jij voor staat en jij weet dit te vertalen naar effectieve communicatie met anderen. Je laat zien wie je bent, en bent wie je bent, in verbinding met anderen. Open en eerlijk zijn is het derde vereiste om authentiek over te komen op een ander: authentiek gedrag. Zo kijkt de ander naar jou.

Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn is de eigen beleving van je identiteit. Simpel gezegd: Wie je bent en wat je doet, denkt, voelt of hebt meegemaakt. Zelfbewustzijn is zowel de beleving van wat er in je eigen geest en lichaam omgaat, als het besef dat je bestaat. Zelfbewustzijn is een eerste vereiste om authentiek te kunnen zijn in de cirkel op weg naar authentiek leiderschap. Zo kijk jij naar jezelf.

Herkenbaar

Herkenbaar zijn betekent dat jij het verschil ergens in maakt. Dat jij je onderscheidt van iemand anders. Anderen hebben een reden om nu juist jou te vragen voor een bepaalde klus. Herkenbaarheid is een eerste vereiste in de cirkel om authentiek over te kunnen komen bij een ander: het vertonen van authentiek gedrag. Zo kijkt de ander naar jou.

Zelfwaardering

Echte zelfwaardering ontstaat doordat je in contact staat met je eigen persoonlijke waarden en drijfveren en je hiernaar leert gedragen, in plaats van bevestiging te zoeken van anderen. Je kunt moeilijk authentiek zijn wanneer je alleen buiten jezelf waardering zoekt (in succes en bevestiging door anderen). Zelfwaardering is het tweede vereiste om authentiek te zijn in de cirkel op weg naar authentiek leiderschap. Zo kijk jij naar jezelf.

Geloofwaardig

Geloofwaardig wordt vaak met authenticiteit geassocieerd, maar is niet hetzelfde . Het is niets anders dan de mate waarin iemand het verdient om geloofd te worden. Alleen, wanneer verdien je dit? Overtuigingskracht. Een goed verhaal. Emotieherkenning. Congruente lichaamstaal. Hoe authentieker jouw manier van communiceren is, hoe meer mensen jou ook zullen geloven. Geloofwaardigheid is de tweede vereiste om authentiek over te kunnen komen bij de ander: authentiek gedrag. Zo kijkt de ander naar jou.

Cirkel van
Authenticiteit
>>

Opdrachten
Aanvragen
>>

Coaching

Training

Lezing

Terug naar introductie

Authenticiteit is de sleutel tot persoonlijke kracht, inspiratie en succes


Het trainings - en coachingsprogramma Authentiek Leiderschap en de Cirkel van Authenticiteit zijn inspirerende kaders die jou kunnen helpen om vorm te geven aan jouw authentieke leiderschap en je presentatie naar de buitenwereld. Eerst leiding geven aan jezelf om vervolgens leiding te kunnen geven aan anderen. Alle ingrediënten voor jouw persoonlijke kracht heb je al in huis. De vraag is alleen: hoe geef je er uiting aan?


Rick Willemsen is zelfstandig ondernemer en heeft zich als trainer, adviseur en coach de laatste jaren gespecialiseerd in het thema authenticiteit in relatie tot persoonlijk leiderschap en later in relatie tot sales. Andere publicaties van hem zijn Authentiek verkopen, effectief acquireren (Performa, 2002) en PITCH! Van elevator pitch tot aanbesteding (Van Duuren Media, 2014, zie ook www.pitchcoaching.nl)